Helsingfors svenska metodistförsamling tillhör den finlandssvenska grenen av den världsomspännande United Methodist Church. Vår kyrkobyggnad kallas Kristuskyrkan och finns på Apollogatan i Tölö. Välkommen!

Bachs lilla orgelbok

Alla koraler av Bachs Orgelbüchlein finns nu här! Vilken är din favorit? Jag hoppas att få välkomna dig till en Orgelbüchleinkonsert på hösten!

Advent
Nun komm, der Heiden Heiland (Världens Frälsare kom här)
Gott, durch deine Güte (Gud, genom din godhet)

Newsletter Autumn 2021

Syksyn 2021 uutiskirje

Höstens nyhetsblad 2021

Pärmen för Nyhetsbladet 3.2021.jpg

Höstens nyhetsblad är här!
Ladda ner!

Ser jag verkligen? Hitta ett förhållningssätt i livet?

Gudstjänst 22.8.2021. Pastor Tuula Sahlin. Vid musik Luut Klaver.
Klicka på länken:
https://www.youtube.com/watch?v=3Q-wGAy8b5o

Ta del av andakterna under juli 2021

Musikandakt med Petri Heimonen och Luut Klaver 11.7.2021
https://drive.google.com/file/d/1y3-tYNPxs6-OlF8_OPGx8mISLzdkWJmy/view?u...

Sommarandakt med Växbys 18.7.2021
https://www.youtube.com/watch?v=ECxypN_guY0

Musikandakt med Familjen Klaver 25.7.2021
https://drive.google.com/file/d/1jHMReUV79dqEKrZxZq45Y7lZ4hXBjq6S/view?u...

1.8.2021 med Nils-Gustav Sahlin
https://www.youtube.com/watch?v=kPAbiTEcZko&t=2

Prenumerera på innehåll