Konkordiahemmet

Helsingfors svenska metodistförsamling har under 80 år bedrivit verksamhet inom äldreomsorgen. Församlingens servicehem erbjuder god och kärleksfull vård i hemlik miljö. Hemmets föreståndare är Maria Stenbacka. Från 2.3 är det nytt telefonnummer till Konkordiahemmet 050-463 74 67.
Se hemsidan www.konkordiahemmet.net för mera info.