Extra församlingskonferens 12.3 kl. 13

Söndagen 12. 3 efter gudstjänsten och kyrkkaffet kl. 13 inbjuds till extra församlingskonferens.
Ärende: Att uppta lån för ombyggnationen av 7.våningen.
Har du frågor, kontakta pastor Tuula Sahlin.