Välkommen till Kristuskyrkan!

Söndagen 30.4
11.00 Gudstjänst, Kaikka o Hans Växby, Samuel Klaver, cello, Kirsi och Elina Klaver, piano, Luut Klaver, orgel.

Söndagen 7.5
11.00 Taizemässa, söndagsskolan, T.Sahlin, Klaver

Torsdagen 11.5
14.00 Träffpunkt Konkordiahemmet. Ungdomar från FKF och Thomas Nordström

Söndagen 14.5
11.00 Gudstjänst, Sahlins. Klaver

Söndagen 21.5
16 .00 Pro Christos vårkonsert
Torsdagen 25.5,
Kristi Himmelfärdsdag
11.00 Gudstjänst i Betlehemskyrkan i Grankulla.
Betlehemskyrkan 100 år

Lördagen 27.5 Städdag i Helsingfors. Vi planerar för att delta bl.a. med loppis, lotteri och servering kl. 11-15.

Söndagen 28.5
Obs ingen gudstjänst i Kristuskyrkan!. Hänvisas till andra kyrkor

Juni
Söndagen 4.6
11.00 Nattvardsgudstjänst, Sahlins Klaver. Inför konferensen
Årskonferens 8–11.6 i Vörå

Söndagen 11.6
Konferenssöndag i Vörå
Ingen Gudstjänst i Kristuskyrkan. Hänvisning till andra kyrkor

Måndagen 12.6
Helsingfors-dagen i Tölötorg
9-17 Vi deltar med försäljning, samtal mm. Vill du vara med, kontakta Tuula!