Kristuskyrkan 90 år/ Kristuskyrkan 90 vuotta!

JUBILEUM 90 LOGO DATA.jpg

Kyrkan invigdes 23.9.1928, alltså för 90 år sedan. Det kommer vi att fira med en jubileumsgudstjäns 23.9.2018 kl. 11.
Medverkande gör Tuula o Nils-Gustav Sahlin, kören Pro Christo, Sofia Lindroos, Luut Klaver. Kaffe och tårta. Möjlighet till hälsningar! Välkommen!