10.3 Cafégudstjänst. Dagens gäst Sören Lillkung

10.03.2019 11:00
10.03.2019 12:30
Cafégtj 10.3.jpg

På cafegudstjänsten medverkar Sören Lillkung över ämnet: " Tro,liv och kreativitet"
Söndagen 10.3.2019 kl. 11! Välkommen!