7.7 Gudstjänst i Kristuskyrkan

07.07.2019 11:00
07.07.2019 11:00

Söndagen 7.7
11.00 Pilgrimsmässa, Kaikka o Hans Växby, Klaver