Höstens församlingskonferens kl. 18-

30.10.2019 18:00
30.10.2019 20:00

Församlingens verksamhetsplan och budget behandlas och fastställs.