Höstfesten – och vårt uppdrag

Det sjöd av liv i Kristuskyrkan när Höstfesten med söndagsskolstart hölls. Det märktes att det var roligt att komma till kyrkan, också för dem som varit mera borta under sommaren.
Församlingen hade under året samtalat om vad som är vårt uppdrag i Kristuskyrkan. Nu var formuleringarna tills vidare färdiga. Små bokmärken delades ut och förhoppningen är att alla medlemmar lär sig utantill det som är vårt uppdrag: att erbjuda en plats för nya människor att möta Gud, en gemenskap att växa i, och en kanal för tjänst i samhället och världen. Det är mot detta uppdrag vi skall granska det vi gör.