Orgeltoner i coronatider

Orgeln Kristuskyrkan.jpg

Nu när det är omöjligt att samlas i Kristuskyrkan vill jag spela in orgelmusik där med min telefon och posta det på kyrkans webbsida. Det finns olika länkar till passionskoraler, men längst ner finns det även två inspelningar från konserten ”Sällsynta delikatesser”, fyrhändigt på orgel, tillsammans med Agnes Goerke. Kopiera länken till webbläsaren och lyssna!

Hälsningar Luut Klaver

Passionskoraler

Johann Sebastian Bach: Christe, du Lamm Gottes (Kristus, du Guds lamm). Det här är en kort förspel till en flera hundra år gammal koral med teksten O, Guds Lamm, som borttager världens synder, förbarma Dig över oss.
https://drive.google.com/file/d/1mDpAHJgFJ0Slymek6a0VrYmLZukmv28s/view?u...

Jan Zwart: O God’lijk Lam onschuldig en O Hoofd vol bloed en wonden (Guds rena lamm oskyldig och O hufvud, blodigt, sårat). Man kan höra båda melodierna samtidigt. Jan Zwart var en Nederländsk organist som levde från 1877 till 1937.
https://drive.google.com/file/d/1BCA-1HGKUXDseLrNCV7yUU-YCX4Cp6C5/view?u...

Max Reger: O Haupt voll Blut und Wunden (O hufvud, blodigt, sårat). Den tyska kompositören Max Reger (1873-1916) var katolik, men hade en särskild relation med den protestantiska koralskatten. Han skrev flera tiotals koralbearbetningar för orgel.
https://drive.google.com/file/d/179x0iWBdFlo6VDAebiYNaR6eg8inAy9O/view

Johann Christian Kittel: So gehst du nun mein Jesu hin (Du bar ditt kors, o Jesu mild). Kittel (1717-1778) var en elev till Bach. Det här intressanta stycket är en av väldigt få bearbetningar av den här melodin. Ett förspel följs av koralen.
https://drive.google.com/file/d/1_QeIrPQrI-p2lxESjOQxAs9CVNRs37NT/view

Johann Pachelbel: Herzlich tut mich verlangen (O hufvud, blodigt, sårat). År 1683 publicerades ”Musicalische SterbensGedancken”, musikaliska dödstankar: 4 dödskoraler med variationer, av vilken denna är en. I beskrivningen står det, att det var i en tid av ”grassierenden Contagion”, av en snabb epidemi alltså, förmodligen pest.
https://drive.google.com/file/d/1MgtZ8qbcDADWG0fMEf1yCDfo75ZPAHyb/view

Johann Sebastian Bach: O Lamm Gottes unschuldig (Guds rena lamm oskyldig). Mellan suckande motivslingor hörs melodin i långa toner. Den uppmärksamma lyssnaren hör melodin två gånger, eftersom det här är en kvintkanon.
https://drive.google.com/file/d/1N1rO7R2NW0ViZcPSIU1XvjBFRfssqMeZ/view

Johann Ludwig Krebs: Ach Herr mich armen Sünder (O hufvud, blodigt, sårat). Krebs studerade vid Thomasskolan i Leipzig, där han i nio års tid njöt undervisning av Johann Sebastian Bach, vilken skattade honom som en bland sina bästa elever.
https://drive.google.com/file/d/1pEKqMRJ9TV0rLGHcNY2DBG_ipBz6p2ot/view

Michael Radulescu: Herzliebster Jesu (O Jesu kär, vad har väl du förbrutit). Denna österrikiska kompositör med rumänsk-tysk bakgrund (*1943) lyfter lidandet till en helt ny nivå. Är det nu även lyssnare som ska lida, eller blir man luttrad genom den här hänsynslösa, abstrakta klangvärlden i vilken man ändå kan känna igen konturer av psalmmelodin? Det är nog kul att spela.
https://drive.google.com/file/d/1fIi9xfbxNSdwhVdD3PglOYGT7lpYhg4M/view

Hans Friedrich Micheelsen: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (O Jesu kär, vad har väl du förbrutit). Det här är ett kärnfullt koralförspel, i vilken melodin blir understrykt av ett enkelt men högtidligt motiv.
https://drive.google.com/file/d/1w7BXSYBY5hJElgcSsKWrKUopMCwEakLS/view

Johannes Brahms: Herzlich tut mich verlangen (O hufvud, blodigt, sårat). Brahms sista verk är en samling av orgelkoraler med en stark fokus på passions- och dödskoraler. I den finns de här två mycket olika men oerhört vackra bearbetningarna över samma melodin.
https://drive.google.com/file/d/1CjqMqIl8lVv5DneHK2HBFht0FdwIyhIo/view
https://drive.google.com/file/d/1fY2zkmvGnbJkAimyKf4VeTQCJGcV90nF/view

Georg Philipp Telemann: O Lamm Gottes, unschuldig (Guds rena Lamm, oskyldig). Bekännelse: jag har en svaghet för Telemann. Han fick dålig publicitet i 1800-talet av samma personer som återupptäckte Bachs verk och har varit underskattad alltsedan. Obefogad, såsom den här koralen bevisar.
https://drive.google.com/file/d/1U6Kr0bguBq3VY6W1VG75mEpGKbF3ITjC/view

Från konserten SÄLLSYNTA DELIKATESSER:

Wolfgang Amadeus Mozart: Variationen in d moll KV 417b. Det fyrhändiga pianospelet var mycket populärt på 1700- och 1800-talet. Det var ett enkelt sätt att framställa operor och symfonier i vardagsrummet och göra det till en del av vardagen. Denna transkription av en okänd arrangör av den fjärde delen av Mozarts stråkkvartett i d-moll fanns första gången med i en publikation med fem andra verk några år efter Mozarts död.
https://drive.google.com/file/d/1pyCWX_9DHXwv0j4sbzViQ4Se-HWIN1D-/view

Ludwig van Beethoven: Adagio für die Flötenuhr WoO 33/1. Vi firar Beethovens 250-års födelsedag i år. Vid denna konsert hedras han med en Adagio, som ursprungligen var avsett för en automatiskt spelande mekanisk orgel. Eftersom ett sådant instrument inte är begränsat till ett maximalt antal fingrar är det vanligtvis nödvändigt att ha två organister för att kunna spela kompositioner skrivna för en sådan automatisk maskin.
https://drive.google.com/file/d/1zT9q4xZ5bZDd-NcAzfHpFHbNxy7hKst5/view