Vänbesök från Kunda

Sista veckoslutet i september fick församlingen i Kristuskyrkan besök från Kunda. Pastor Andrei med hustrun Viktoria, döttrarna Sofia och Evangelina samt den trogne medhjälparen Dimitri vittnade i gudstjänsten, till stor välsignelse för dem som lyssnade. Efter gudstjänsten hölls ett möte fyratimmars möte tillsammans med församlingsrådet. Vi gick genom de behov som finns i Kunda och talade om hur vi tillsammans kan bygga Guds rike. Och det fanns ingen tvekan om att hjälpen och välsignelserna handlar om ”tillsammans”. Vi tror att också vår församling får glädje och välsignelse av denna ömsesidiga gemenskap. Inom kort kommer vi att underteckna ett ömsesidigt avtal som till att börja med sträcker sig över 3 år.