Växa i tro! 10.5.2020

Gemensam gudstjänst i Kristuskyrkan. Medverkan av Tuula Sahlin, Jani Edström, Susan Haraldson och Andreas Forsberg. Tekniker Petter West.
Den Helige Ande är en del av gudomen.
Klicka på länken!
https://www.facebook.com/Kristuskyrkan/videos/269291037532919/