Varför är du här? Guds möte med Elia? Guds möte med dig och mig!