Höstens församlingskonferens onsdagen 28.10. kl. 18

28.10.2020 18:00
28.10.2020 20:00

Vi beslutar bla om budget för 2021!