Lidandets gåta - utifrån Jobs bok. Predikan av Nils-Gustav Sahlin

Gudstjänst i Kristuskyrkan 25.10.2020
https://www.youtube.com/watch?v=hpU33T2Xj3c