Postludier för 2020

2020 var ett år som behöver postludier. Här finns det några:

Johann Peter Kellner (1736-1813): Nachspiel no. 2
Först ett postludium som visar optimism. Vi behöver det.

Johann Heinrich Buttstedt (1666-1727): Vom Himmel kam der Engel Schar
Änglarna kom från himlen och visade sig tydligen för herdarna.

Flor Peeters (1903-1986): Prelude on “Beautiful Savior”
Melodin är i pedalen.

César Franck (1822-1890): Sortie
Detta postludium har något juligt för mig, jag vet inte varför.

Egil Hovland (1924-2013): Härlig är jorden I
Enligt Hovland, med vilken typ av sång går vi till paradiset?

Egil Hovland (1924-2013): Härlig är jorden II
Tidevarv kommer och försvinner, med en calypso?

Egil Hovland (1924-2013): Härlig är jorden III
Änglar den sjöngo, vackert ... och ganska tyst.

Johann Sebasian Bach (1685-1750): Das alte Jahr vergangen ist
Det gamla året har gått och vinkar till oss från sista takten.

Dieterich Buxtehude (1637-1707): Ciacona
En ciacona ger en känsla av evighet. Basfiguren upprepas oändligt, medan de andra rösterna utmattar sig i variationer, gång efter gång, år efter år.