Trettondagens andakt 6.1.2021

Musik med Luut Klaver. Betraktelse av Tuula Sahlin.
Klicka på länken:
https://www.youtube.com/watch?v=CbHACAEkEP8