Att vara och förbli Kristus är en förutsättning att bära frukt

Andakt i Kristuskyrkan 17.1.2021. Musik Luut Klaver. Textläsning Salvatore Malafronte. Tal Tuula Sahlin.
Klicka på länken:
https://www.youtube.com/watch?v=0hfl-m6NcQw