Gud kallar oss alla. Gudstjänst 31.1.2021

Kaikka o Hans Växby. Sonja Nygård. Luut Klaver.
Klicka på länken: https://www.youtube.com/watch?v=5dSOKATaVgE