Sårvård!

Ta gärna del av budskapet om såren och vad vi kan göra när vi blir sårade. Klicka på länken!
https://www.youtube.com/watch?v=zg0mZ8Ub9HA&t=74s