Långfredagen i Kristuskyrkan 2.4.2021

Predikan av Nils-Gustav Sahlin. Ad Hoc (manstrio)sjunger flera av långfredagens psalmer.
Klicka på länken:
https://www.youtube.com/watch?v=SnPyIvVIBs0