En tuff match

Det är inte lätt att vara kristen. Det kristna livet är en kamp. Om vi väljer det kristna alternativet innebär det att vi går in för att möta ständiga utmaningar. Omgivningen bemöter oss med misstro. Vi stöter på motstånd från en värld, en kultur och en samtid som inte vill veta av Kristus. Det finns också ett motstånd inom oss själva. Vi bär på behov av självhävdelse och en vilja att söka efter det som behagar vårt ego. Men detta går inte ihop med korset och dess budskap.

Det finns visserligen förståsigpåare som vill låta påskina att kristendomen är en enkel match. Men så säger inte Bibeln. Tvärtom, Paulus beskriver i sina brev det kristna livet i termer av en brottningsmatch, en tävlingskamp eller en kapplöpning. Han uppmanar oss att trots allt inte ge upp utan ihärdigt sträva efter att vinna priset. Målet och segerkransen är väl värda all vår möda.

Det fina är att vi inte utkämpar denna match på egen hand. Vi får den handräckning vi behöver. Gud sänder oss sin hjälp. Huvudsaken är att vi inte stirrar oss blinda på oss själva. Om vi gör det, går vi under. Men när vi ser på Jesus finns kraften tillgänglig. Denna kraft är inte vilken kraft som helst – det handlar om uppståndelsekraften. Jesu uppståndelse gör att vi kan klara det omöjliga. Det finns inte längre några oöverstigliga hinder. Segern är inom synhåll.

Leif-Göte Björklund