Lovprisningens makt. Låt oss leva hela våra liv till Guds ära!

Andra delen av undervisningen om lovsången, lovprisningen. Pastor Tuula Sahlin. Andreas Forsberg leder i lovsång. Kristuskyrkan 9.5.2021.
Klicka på länken:
https://www.youtube.com/watch?v=LIyvN_uIk60