Ser jag verkligen? Hitta ett förhållningssätt i livet?

Gudstjänst 22.8.2021. Pastor Tuula Sahlin. Vid musik Luut Klaver.
Klicka på länken:
https://www.youtube.com/watch?v=3Q-wGAy8b5o