Att lyssna till Guds tilltal

Genom allt det vi gör i församlingen, firar gudstjänst, samtalar och ber med varandra samt håller möten och sammanträden, hoppas vi att vi skall höra Guds tilltal och uppfatta hans vägledning för oss. Problemet är bara det att vi kan vara så upptagna med att ”göra Guds rike” att vi inte hör när Gud talar till oss. I predikan är vi kanske mer intresserade av träffsäkra formuleringar av våra egna ord än av Guds röst. I bönen kommer vi med våra långa önskelistor i stället för att stilla oss inför det Gud vill göra med oss. Inom ramen för församlingskommittéernas arbete är vi ofta så upptagna med att skissa upp mönstret för våra aktiviteter att vi tappar den koncentration och inspiration som den helige Ande vill ge.

I Kristuskyrkan kommer vi denna sommar att stanna upp. Vi kommer att hålla en paus i våra gudstjänstaktiviteter under juli och början av augusti. Därför att vi uppfattat Guds uppmaning till oss att tänka efter, söka hans vilja på ett annat sätt, gå in i vila och stillhet. Vi behöver en tid av reflektion, en tid när vi ber om Guds instruktion för oss för nya vägar vidare. Gud har gett en sabbat åt sitt folk, låt oss inte missa den chansen!

Om du kallar sabbaten en fröjd, helgad åt Herren och värd att ära, om du ärar den och inte utför det du brukar, inte ägnar dig åt dina sysslor och tomt prat, då skall du fröjdas över Herren, jag skall föra dig fram över landets höjder och låta dig leva av din fader Jakobs egendom. (Jes 58:13b-14a)

Leif-Göte Björklund