Ett förunderligt återsken

Hos Gud finns allt det som vi människor behöver. Det mänskliga livet är bristfullt, men Gud har beredskap att förse oss med det som vi saknar. Allt det där som vi längtar efter – helhet, godhet och harmoni – det finns tillgängligt. Det gäller bara för oss att hitta det äkta livets källor. I Jesus Kristus finner vi dessa källor, hans försoning och kärlek skänker vårt liv den kvalitet det tidigare saknat. Den helige Ande är det redskap Gud använder för att hjälpa oss i en fortsatt förvandlingsprocess mot mer av helighet, djupare glädje och större generositet. Vi får mogna. Vi får känna att kraften bär. Vi får sträcka oss emot fullkomning.

Så får vi till vår stora förvåning upptäcka att vi, som tidigare inte hade någonting att komma med, nu plötsligt har något att ge vidare. Mitt i vår vardag finns det ett förunderligt återsken av den andliga världen. I vår bräcklighet får vi återspegla något av storheten hos Gud. Helt enkelt därför att någonting har hänt. Någonting stort, vackert och dyrbart. På samma naturliga sätt som träden i höstens skördetid bär sin frukt ger vårt liv i Anden den frukt som vi kan känna en uppriktig stolthet över. Det löfte Jesus gav till den ensamma kvinnan med krukan håller sträck:

Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv. (Joh 4:14)

Leif-Göte Björklund