Helsingfors svenska metodistförsamling tillhör den finlandssvenska grenen av den världsomspännande United Methodist Church. Vår kyrkobyggnad kallas Kristuskyrkan och finns på Apollogatan i Tölö. Välkommen!

Broschyr om års-och sommarkonferensen 2018

LOGO för konferensen.png

Ta del av mera info om konferensen i en bilaga som du kan öppna. Program also in English!

Församlingsblad februari- april 2018

Förs.blad 1.2018 SVENSKA hemsidan.jpg

Nu kan du ladda ner ett nytt blad! Klicka på bifogad fil!
Guds välsignelse!

Års-och sommarkonferens i Helsingfors 7-10.6.2017

bild kyrkan.jpg

Sommar och årskonferensen i juni 2018 kommer att äga rum i Kristuskyrkan, Apollogatan 5 i Helsingfors. Temat handlar om att ha Kristus i centrum i våra personliga liv, i församlingarna, i samhället och i kyrkan. Reservera tiden redan nu och var med hela tiden.
Vi planarer också för barn-och tonårskonferens med hjälp av våra vänner från Ungdom från uppgift. Talare på torsdag och fredagkväll är pastor Taavi Hollman från Tallinn. På förmiddagarna undervisar pastor Leif Jacobsen från Fredrikstad, Norge.

INKVARTERING UNDER ÅRS-OCH SOMMARKONFERENSEN 7-10.6.2017

Nytt församlingsblad nr 5 november, december 2017 och januari 2018

Pärmen.jpg

På svenska, suomeksi, in English

Julbasar 2.12 kl. 11-15 Joulumyyjäiset

Julbasar 2017 (SVENSKA).jpg

Autumn 2017

Here can you read more about what is happening! Welcome!

Prenumerera på innehåll