Helsingfors svenska metodistförsamling tillhör den finlandssvenska grenen av den världsomspännande United Methodist Church. Vår kyrkobyggnad kallas Kristuskyrkan och finns på Apollogatan i Tölö. Välkommen!

Ett nytt församlingsblad maj-juni 2017

Vårbasar Kevätmyyjäiset 8.4

Vårbasar.jpg

Extra församlingskonferens 12.3 kl. 13

Söndagen 12. 3 efter gudstjänsten och kyrkkaffet kl. 13 inbjuds till extra församlingskonferens.
Ärende: Att uppta lån för ombyggnationen av 7.våningen.
Har du frågor, kontakta pastor Tuula Sahlin.

Församlingsblad februari . april 2017

Pärmen hemsidan 1.2017.jpg

Välkommen att ta del av det som händer i församlingen och i kyrkan! Ladda ned församlingsbladet för våren 2017!

Gott nytt år!

Tisdagen 10.1
12.00 Manuelas vårstart

Söndagen 15.1
11.00 Nattvardsgudstjänst. Söndagsskolan. Sång av Juha Tuomainen. Sahlins, Klaver. Insamling till Home of Hopes utbyggnad i Zimbabwe

Tisdagen 17.1
18.00 Vårstart för kvinnogruppen och möte för män

Söndagen 22.1,
11.00 Gudstjänst,
Sahlins, Klaver. Gideoniterna berättar om sitt arbete vid kyrkkaffet

Fredagen 27.1
18.00 Konsert med
Sibelius-Akademin

Söndagen 29.1
11.00 Gudstjänst, Söndagsskola, Kaikka o Hans Växby, Luut Klaver

December i församlingen

Pärmen bladet 5.2016.jpg

December 2016
Söndagen 4.12,
11.00 Taizemässa
Konfirmanderna, Juha Beurling, Tuula Sahlin, Luut Klaver

Söndagen 11.12
16.00 De sötaste julsångerna. Pro Christo. Matti Wallenius på gitarr, Petri Heimonen på flöjt och basklarinett Insamling till vänförsamlingen Kunda i Estland

Tisdagen 13.12
14.00 Advents-och Luciasamling med Helsingfors musikklasser. Kaffeservering

Söndagen 18.12
11.00 Julfest för alla åldrar.
Luciatåg. Söndagsskolan, Sonja Nygård, Tuula Sahlin, Luut Klaver.
Gröt och kaffe

Lördagen 24.12, Julafton

Prenumerera på innehåll