Helsingfors svenska metodistförsamling tillhör den finlandssvenska grenen av den världsomspännande United Methodist Church. Vår kyrkobyggnad kallas Kristuskyrkan och finns på Apollogatan i Tölö. Välkommen!

Jultiden i Kristuskyrkan

Krubban

Ett nytt församlingsblad

Här kan du läsa församlingsbladet och programmet för december 2014 och januari 2015

Församlingen 130 år

På söndag den 16 november kl. 16 uppmärksammar vi "Församlingen 130 år". Det blir en festgudstjänst och servering. Olika medverkanden. Varmt välkommen!

Församlingsbladet nr 8 november-december 2014

Församlingsblad nr 8

Här i bladet kan du läsa om kommande samlingar

Engelska bibelstudier

We will restart the English Bible studies next week. Now it will be on every other wednesday at 18.00. Unfortunately the church is occupied next week due, so next week we exceptionally meet on monday (20.10) at 18.00.
We will meet in the "Sunday School Room" Entrance via the community hall, the door in the corner just to the left of the main entrance. Christ Church is located at Apollonkatu 5 in Etu-Töölö.
We are a small group, so there is room and time for conversation and questions.

Hösten är här

Tiden går fort och vi är inne i hösttiden. Dagarna blir mörkare. Vi får tända ljus!
Vi är nya pastorer här i Kristuskyrkan sedan i augusti.
Det är mycket på gång på olika sätt. Mycket att sätta sig i. Lära känna även huvudstaden.
Du kan läsa om de olika samlingarna i församlingsbladet som går att ladda ner. Varje söndag är det gudstjänst i regel kl. 11 men vi kommer även ha kl.16 några gånger redan i höst.
Söndagen 16 november firar vi "Församlingen 130 år". Då startas även en jubileumsinsamling till förmån för takreparationen.
Välkommen till Kristuskyrkan!

Prenumerera på innehåll