Helsingfors svenska metodistförsamling tillhör den finlandssvenska grenen av den världsomspännande United Methodist Church. Vår kyrkobyggnad kallas Kristuskyrkan och finns på Apollogatan i Tölö. Välkommen!

Seurakuntalehti suomeksi

Nyt voit myös ladata seurakuntalehden suomen kielellä!

Församlingsblad nr 1 2015

Här kan du ta del av årets första församlingsblad med information och program!

Visions-och strategidag 7.2.2015

Se mera info i bilagan

Lära dig att spela piano?

Pianolektioner

Det finns möjlighet att få pianolektioner i församlingens lokaler. Läs närmare!

Jultiden i Kristuskyrkan

Krubban

Ett nytt församlingsblad

Här kan du läsa församlingsbladet och programmet för december 2014 och januari 2015

Prenumerera på innehåll