Helsingfors svenska metodistförsamling tillhör den finlandssvenska grenen av den världsomspännande United Methodist Church. Vår kyrkobyggnad kallas Kristuskyrkan och finns på Apollogatan i Tölö. Välkommen!

Lära dig att spela piano?

Pianolektioner

Det finns möjlighet att få pianolektioner i församlingens lokaler. Läs närmare!

Jultiden i Kristuskyrkan

Krubban

Ett nytt församlingsblad

Här kan du läsa församlingsbladet och programmet för december 2014 och januari 2015

Församlingen 130 år

På söndag den 16 november kl. 16 uppmärksammar vi "Församlingen 130 år". Det blir en festgudstjänst och servering. Olika medverkanden. Varmt välkommen!

Församlingsbladet nr 8 november-december 2014

Församlingsblad nr 8

Här i bladet kan du läsa om kommande samlingar

Engelska bibelstudier

We will restart the English Bible studies next week. Now it will be on every other wednesday at 18.00. Unfortunately the church is occupied next week due, so next week we exceptionally meet on monday (20.10) at 18.00.
We will meet in the "Sunday School Room" Entrance via the community hall, the door in the corner just to the left of the main entrance. Christ Church is located at Apollonkatu 5 in Etu-Töölö.
We are a small group, so there is room and time for conversation and questions.

Prenumerera på innehåll