Helsingfors svenska metodistförsamling tillhör den finlandssvenska grenen av den världsomspännande United Methodist Church. Vår kyrkobyggnad kallas Kristuskyrkan och finns på Apollogatan i Tölö. Välkommen!

Församlingens program februari 2014

fbl_2_2014.jpg

I bilagan finns församlingens programblad för den närmaste månaden.

Församlingens program januari 2014

fbl_1_2014.jpg

I bilagan finns församlingens programblad för den närmaste månaden.

Församlingens program december 2013 & januari 2014

fbl_9_dec_2013.jpg

I bilagan finns församlingens programblad för de närmaste månaderna.

Inbjudan

Från gamla gömmor hittade en församlingsrådsmedlem en inbjudan. Den har använts i många församlingsblad genom tiderna. När vi läste upp det på församlingsrådets möte var vi alla tysta en stund och sade sedan: Så där vill vi också säga det!

Smågrupper

Församlingens smågruppsarbete är skiftande. Keramikverkstaden Manuela gör också mycket annat än keramik. Också den som inte bryr sig om att göra saker med sina händer kan känna sig välkommen att dela gemenskapen kring kaffebordet, i samtal och andakt. Och efter inledningen kan man stanna kvar och titta när andra jobbar!

Vänbesök från Kunda

Sista veckoslutet i september fick församlingen i Kristuskyrkan besök från Kunda. Pastor Andrei med hustrun Viktoria, döttrarna Sofia och Evangelina samt den trogne medhjälparen Dimitri vittnade i gudstjänsten, till stor välsignelse för dem som lyssnade. Efter gudstjänsten hölls ett möte fyratimmars möte tillsammans med församlingsrådet. Vi gick genom de behov som finns i Kunda och talade om hur vi tillsammans kan bygga Guds rike. Och det fanns ingen tvekan om att hjälpen och välsignelserna handlar om ”tillsammans”.

Prenumerera på innehåll