Helsingfors svenska metodistförsamling tillhör den finlandssvenska grenen av den världsomspännande United Methodist Church. Vår kyrkobyggnad kallas Kristuskyrkan och finns på Apollogatan i Tölö. Välkommen!

En tuff match

Det är inte lätt att vara kristen. Det kristna livet är en kamp. Om vi väljer det kristna alternativet innebär det att vi går in för att möta ständiga utmaningar. Omgivningen bemöter oss med misstro. Vi stöter på motstånd från en värld, en kultur och en samtid som inte vill veta av Kristus. Det finns också ett motstånd inom oss själva. Vi bär på behov av självhävdelse och en vilja att söka efter det som behagar vårt ego. Men detta går inte ihop med korset och dess budskap.

Välkommen till församlingens nya hemsida!

Välkommen till vår nya hemsida! Ta gärna kontakt om du har idéer eller förslag hur den kunde bli bättre!

Prenumerera på innehåll