Helsingfors svenska metodistförsamling tillhör den finlandssvenska grenen av den världsomspännande United Methodist Church. Vår kyrkobyggnad kallas Kristuskyrkan och finns på Apollogatan i Tölö. Välkommen!

Ett förunderligt återsken

Hos Gud finns allt det som vi människor behöver. Det mänskliga livet är bristfullt, men Gud har beredskap att förse oss med det som vi saknar. Allt det där som vi längtar efter – helhet, godhet och harmoni – det finns tillgängligt. Det gäller bara för oss att hitta det äkta livets källor. I Jesus Kristus finner vi dessa källor, hans försoning och kärlek skänker vårt liv den kvalitet det tidigare saknat. Den helige Ande är det redskap Gud använder för att hjälpa oss i en fortsatt förvandlingsprocess mot mer av helighet, djupare glädje och större generositet. Vi får mogna.

Att lyssna till Guds tilltal

Genom allt det vi gör i församlingen, firar gudstjänst, samtalar och ber med varandra samt håller möten och sammanträden, hoppas vi att vi skall höra Guds tilltal och uppfatta hans vägledning för oss. Problemet är bara det att vi kan vara så upptagna med att ”göra Guds rike” att vi inte hör när Gud talar till oss. I predikan är vi kanske mer intresserade av träffsäkra formuleringar av våra egna ord än av Guds röst. I bönen kommer vi med våra långa önskelistor i stället för att stilla oss inför det Gud vill göra med oss.

En tuff match

Det är inte lätt att vara kristen. Det kristna livet är en kamp. Om vi väljer det kristna alternativet innebär det att vi går in för att möta ständiga utmaningar. Omgivningen bemöter oss med misstro. Vi stöter på motstånd från en värld, en kultur och en samtid som inte vill veta av Kristus. Det finns också ett motstånd inom oss själva. Vi bär på behov av självhävdelse och en vilja att söka efter det som behagar vårt ego. Men detta går inte ihop med korset och dess budskap.

Välkommen till församlingens nya hemsida!

Välkommen till vår nya hemsida! Ta gärna kontakt om du har idéer eller förslag hur den kunde bli bättre!

Prenumerera på innehåll