Helsingfors svenska metodistförsamling tillhör den finlandssvenska grenen av den världsomspännande United Methodist Church. Vår kyrkobyggnad kallas Kristuskyrkan och finns på Apollogatan i Tölö. Välkommen!

Församlingsbladet 1.2019. Seurakuntalehti 1.2019 English bulletin 1.2019

Pärmen Förs.blad 1.2019.jpg

Nu finns det nya bladet! Du kan ladda ner!

Welcome to Cafe Lingua 13 November and 11 December!

cafe lingua  13 november Kristuskyrkan.png

Kristuskyrkan in Helsinki open its doors to exchange students, expats and locals with a multilingual evening event “Café Lingua” on the following Tuesdays :13 November and 11 December starting at 18:00.
Café Lingua is a free and open international language and cultural exchange event. You can choose which languages you want to practice and meet both Finns and foreigners! All languages are welcome !

Bulletin also in English!

Hösten 2018/ Syksy 2018/ Autumn 2018

Pärmen.jpg

Höstens församlingsblad finns att ladda ner via bilagan! Syksyn seurakuntalehden voi ladata! You can also download it in English!

Kristuskyrkan 90 år/ Kristuskyrkan 90 vuotta!

JUBILEUM 90 LOGO DATA.jpg

Kyrkan invigdes 23.9.1928, alltså för 90 år sedan. Det kommer vi att fira med en jubileumsgudstjäns 23.9.2018 kl. 11.
Medverkande gör Tuula o Nils-Gustav Sahlin, kören Pro Christo, Sofia Lindroos, Luut Klaver. Kaffe och tårta. Möjlighet till hälsningar! Välkommen!

Prenumerera på innehåll