Helsingfors svenska metodistförsamling tillhör den finlandssvenska grenen av den världsomspännande United Methodist Church. Vår kyrkobyggnad kallas Kristuskyrkan och finns på Apollogatan i Tölö. Välkommen!

Församlingsblad 2 april-juni 2018/Seurakuntalehti`/ Bulletin

Pärmen till hemsidan.jpg

Se närmare vad vi har som samlingar. Ladda ner bladet! Välkommen! Gud välsigna dig!
Lue lähemmin mitä tilaisuuksia meillä on. Lataa ohjelma! Tervetuloa! Jumalan siunausta!
Read more about our gatherings! See the program. You are welcome! Blessings!

Nu kan du anmäla dig till års-och sommarkonferensen i Helsingfors!

Anmäl dig redan nu och
senast 1.5.2018 via denna länken som finns på www.metodistkyrkan.fi

eller via helsingfors@metodistkyrkan.fi

Alla måste anmäla sig om man önskar äta någon måltid eller alla måltider!
Maten för tillresande för hela tiden är 120€

Här kan du läsa eller ladda ner program och annan info om konferensen!
Also in English!
Har du frågor kontakta kansliet: helsingfors@metodistkyrkan.fi, 0405794361
VÄLKOMMEN!

Broschyr om års-och sommarkonferensen 2018

LOGO för konferensen.png

Ta del av mera info om konferensen i en bilaga som du kan öppna. Program also in English!

Församlingsblad februari- april 2018

Förs.blad 1.2018 SVENSKA hemsidan.jpg

Nu kan du ladda ner ett nytt blad! Klicka på bifogad fil!
Guds välsignelse!

Års-och sommarkonferens i Helsingfors 7-10.6.2017

bild kyrkan.jpg

Sommar och årskonferensen i juni 2018 kommer att äga rum i Kristuskyrkan, Apollogatan 5 i Helsingfors. Temat handlar om att ha Kristus i centrum i våra personliga liv, i församlingarna, i samhället och i kyrkan. Reservera tiden redan nu och var med hela tiden.
Vi planarer också för barn-och tonårskonferens med hjälp av våra vänner från Ungdom från uppgift. Talare på torsdag och fredagkväll är pastor Taavi Hollman från Tallinn. På förmiddagarna undervisar pastor Leif Jacobsen från Fredrikstad, Norge.

INKVARTERING UNDER ÅRS-OCH SOMMARKONFERENSEN 7-10.6.2017

Nytt församlingsblad nr 5 november, december 2017 och januari 2018

Pärmen.jpg

På svenska, suomeksi, in English

Prenumerera på innehåll