Helsingfors svenska metodistförsamling tillhör den finlandssvenska grenen av den världsomspännande United Methodist Church. Vår kyrkobyggnad kallas Kristuskyrkan och finns på Apollogatan i Tölö. Välkommen!

Christ Church Kristuskirkko

Sseurakuntalehti suomeksi and in English

Välkommen till Kristuskyrkan!

Söndagen 30.4
11.00 Gudstjänst, Kaikka o Hans Växby, Samuel Klaver, cello, Kirsi och Elina Klaver, piano, Luut Klaver, orgel.

Söndagen 7.5
11.00 Taizemässa, söndagsskolan, T.Sahlin, Klaver

Torsdagen 11.5
14.00 Träffpunkt Konkordiahemmet. Ungdomar från FKF och Thomas Nordström

Söndagen 14.5
11.00 Gudstjänst, Sahlins. Klaver

Söndagen 21.5
16 .00 Pro Christos vårkonsert
Torsdagen 25.5,
Kristi Himmelfärdsdag
11.00 Gudstjänst i Betlehemskyrkan i Grankulla.
Betlehemskyrkan 100 år

Ett nytt församlingsblad maj-juni 2017

Vårbasar Kevätmyyjäiset 8.4

Vårbasar.jpg

Extra församlingskonferens 12.3 kl. 13

Söndagen 12. 3 efter gudstjänsten och kyrkkaffet kl. 13 inbjuds till extra församlingskonferens.
Ärende: Att uppta lån för ombyggnationen av 7.våningen.
Har du frågor, kontakta pastor Tuula Sahlin.

Församlingsblad februari . april 2017

Pärmen hemsidan 1.2017.jpg

Välkommen att ta del av det som händer i församlingen och i kyrkan! Ladda ned församlingsbladet för våren 2017!

Prenumerera på innehåll