Helsingfors svenska metodistförsamling tillhör den finlandssvenska grenen av den världsomspännande United Methodist Church. Vår kyrkobyggnad kallas Kristuskyrkan och finns på Apollogatan i Tölö. Välkommen!

Bulletin also in English!

Hösten 2018/ Syksy 2018/ Autumn 2018

Pärmen.jpg

Höstens församlingsblad finns att ladda ner via bilagan! Syksyn seurakuntalehden voi ladata! You can also download it in English!

Kristuskyrkan 90 år/ Kristuskyrkan 90 vuotta!

JUBILEUM 90 LOGO DATA.jpg

Kyrkan invigdes 23.9.1928, alltså för 90 år sedan. Det kommer vi att fira med en jubileumsgudstjäns 23.9.2018 kl. 11.
Medverkande gör Tuula o Nils-Gustav Sahlin, kören Pro Christo, Sofia Lindroos, Luut Klaver. Kaffe och tårta. Möjlighet till hälsningar! Välkommen!

Församlingsblad sommaren 2018/ Seurakuntalehti kesä 2018

Netti Suomeksi Förs.blad 3.2018.jpg

Här kommer sommarhälsning med sommarens samlingar i kyrkan! Välkommen! Ladda ner!
Tässä kesätervehdys sisältäen kesätilaisuudet kirkossa! Tervetuloa! Lataa!

Församlingsblad 2 april-juni 2018/Seurakuntalehti`/ Bulletin

Pärmen till hemsidan.jpg

Se närmare vad vi har som samlingar. Ladda ner bladet! Välkommen! Gud välsigna dig!
Lue lähemmin mitä tilaisuuksia meillä on. Lataa ohjelma! Tervetuloa! Jumalan siunausta!
Read more about our gatherings! See the program. You are welcome! Blessings!

Nu kan du anmäla dig till års-och sommarkonferensen i Helsingfors!

Anmäl dig redan nu och
senast 1.5.2018 via denna länken som finns på www.metodistkyrkan.fi

eller via helsingfors@metodistkyrkan.fi

Alla måste anmäla sig om man önskar äta någon måltid eller alla måltider!
Maten för tillresande för hela tiden är 120€

Här kan du läsa eller ladda ner program och annan info om konferensen!
Also in English!
Har du frågor kontakta kansliet: helsingfors@metodistkyrkan.fi, 0405794361
VÄLKOMMEN!

Prenumerera på innehåll