Gudstjänst

Vår längtan är att gudstjänsten skall kännas levande och relevant, varm och generös. Vi läser bibeln tillsammans och har också en stund där vi har möjlighet att dela med varandra av böneämnen, tack, insikter och erfarenheter från den gångna veckan. Predikan, sången och musiken har en central plats i gudstjänsten. Det finns möjlighet att lämna sig till Gud. Pastorerna finns tillägngliga för samtal och förbön.

Vi firar ibland även Taizémässa med enkla bönesånger, stillhet, bibelläsningar och nattvard. 
Gudstjänstiden är i regel varje söndag kl. 11. Gudstjänsten fortsätter sedan med gemenskap på Café i församlingssalen. Ungefär en gång i månaden firas Herrens måltid (nattvard). Alla som tror eller vill tro på Herren Jesus är välkomna!

Sång och musik

Gudstjänstens musik är en del av Guds tilltal. Vi får tillbe och lovprisa Gud - det är en del av vår tjänst inför Gud.
Församlingens kör heter Pro Christo och sjunger vid några tillfällen under terminerna.

Bön

Bönen är nerven i församlingen. Samtal med Gud som vi får göra enskilt och tillsammans. På onsdagarna inbjuder vi till morgonbön kl. 8-9 i kyrkan. Ingång från B-trappan. Ring på kyrkans summer!
På torsdagarna mellan 11-12 är kyrkan öppen för bön, stillhet och besök.

Språk

Församlingen är en svenskspråkig församling. Det innebär att offentliga samlingar alltid i första hand genomförs på svenska. Men vårt uppdrag är större än språkfrågan. Därför talar vi både finska och engelska så gott vi kan - och du får tala ditt språk och bli förstådd. Vi har simultantolkning till finska i söndagsgudstjänsterna.

Kontakter

Ta gärna kontakt med församlingen! Våra kontaktuppgifter finns tillgängliga. När kansliet är öppet är du välkommen att titta in för en pratstund! Du kan också boka tid för ett annat tillfälle. Vi finns till för dig! Vill du bikta dig kan du komma överens om tid med pastorn.
Församlingens Facebooksida

Helsingfors svenska metodistförsamling som samlas i Kristuskyrkan är en del av Finlands svenska metodistkyrka som i sin tur är en del av den globala The United Methodist Church.
Den finskspråkiga metodistkyrkan, Suomen Metodistikirkko, är vår systerkyrka i Finland.

Barn och unga

Vi längtar efter att kunna nå barn och unga. Hjälp oss att be om ledare!

Café med ord för dagen och brödutdelning

På onsdagarna mellan 13-14 delas ord för dagen. Vi bjuder på kaffe och delar livet med varandra. Vi delar vi ut mat-och kaffebröd som vi får från ett bageri utifrån hur mycket vi får. Du får ta med dig bröd hem. Välkommen!

Manuela

är samlingsnamnet för smågrupper som samlas till keramikkurser och olika slags hantverk. Ledare för Manuelas verksamhet är keramiker Rita von Konow, som är anställd som församlingsarbetare i Kristuskyrkan. Förutom henne finns där andra, som tillsammans har erfarenhet av olika slags hantverk. Under arbetet kan man diskutera livet och de frågor som dyker upp. Servering och en kort andakt hör till varje Manuela-träff. Samlingarna hålls tisdagar kl. 12-16 och torsdagar kl. 16-20. 
Ingången till Manuelas utrymmen från Fänrik Ståls gata 6.

Manuelas Facebooksida

Olika smågrupper

”Möte för män”är en grupp för samtal, bibelstudium och bön. Samlas varannan tisdag. kl 18.
Grupp om grunderna om kristen tro/Välkommen hem är öppen för var och en som är nyfiken om tron på Jesus!