Helsingfors svenska metodistförsamling tillhör den finlandssvenska grenen av den världsomspännande United Methodist Church. Vår kyrkobyggnad kallas Kristuskyrkan och finns på Apollogatan 5 i Tölö. Välkommen!

Aktuellt

Luciasamlingen 13.12 inställd!

03.12.2021 kl. 18:22

Julkonsert 12.12 kl. 16

03.12.2021 kl. 18:18

Några reflektioner efter pandemin!

Hur mår du? Pandemin har trots allt lättat och vi kan leva mera som vanligt utan alla restriktioner. Även om vi inte vet hur det kommer att bli. Så är det alltid. Läs mera »
15.11.2021 kl. 14:18

Kontaktuppgifter

Adress: Apollogatan 5, 00100 Helsingfors
E-post: helsingfors@metodistkyrkan.fi

Tuula Sahlin, pastor, församlingsföreståndare
tuula.sahlin[at]metodistkyrkan.fi
Tfn 040-5794361
Nils-Gustav Sahlin, pastor
nils-gustav.sahlin[at]
metodistkyrkan.fi
Tfn 040-5793458

 


Luut Klaver
Organist
luut.klaver[at]metodistkyrkan.fi
Tfn 0400-96487


Rita von Konow
Församlingsarbetare
manuela[at]metodistkyrkan.fi
Tfn 0400-964877

Sonja Nygård
Lekmannaledare,
församlingsrådets ordförande
sonja.nygard[at]gmail.com
Tfn 050-535 8808

 

Vill du hyra lägenhet i församlingens fastighet, Apollogatan 5?
Kontakta Disponentbyrå Peter Estlander, estlander.fi

   


 

Händelsekalender

December 2021

Fredag
3.12
18:00

Nyhetsblad i december 2021 och januari 2022

Programmet december 2021- januari 2022 enligt följande
5.12.2021 10:01
TNC (The Nyadire Connection) som rådet för mission samarbetar med, har jobbat med olika projekt i 15 år på Nyadire missionsstation i Zimbabwe.
1.12.2021 9:58
Under arbetet med den nya hemsidans överflyttning har det dragit ut med att få våra e-post adresser @metodistkyrkan.fi att fungera. Ha tålamod - vi jobbar på det!
27.11.2021 9:31
European Methodist Council och European Commission on Mission har gett ett utlåtandet med sitt stöd till medlemskyrkorna i gränsländerna. Vår kyrka deltar i utlåtandet och hoppas EU ska hitta en lösning.