Några reflektioner efter pandemin!

15.11.2021 kl. 14:18
Hur mår du? Pandemin har trots allt lättat och vi kan leva mera som vanligt utan alla restriktioner. Även om vi inte vet hur det kommer att bli. Så är det alltid.

Vi har denna dag ,morgondagen är i Herrens händer.
Jag hoppas att coronapandemin har påmint oss om vårt beroende av Gud. Jakob skriver i sitt brev: ”Ni som säger: ’I dag eller i morgon skall vi fara till den eller den staden och stanna där ett år och göra goda affärer’, ni vet inte hur ert liv blir i morgon.


Coronatiden har också visat oss om vårt beroende av varandra. Kyrkan består trots allt av människor – ett folk som är kallat av Gud till sig själv och till
varandra i livsnära och livgivande relationer. Vi har lärt oss att vi inte behöver vara beroende av
lokaler och stora samlingar. 


Det är förstås inte fel att glädja sig åt när vi kan samla mycket folk men låt oss inte glömma att det finns centrala delar av det kristna livet som primärt kommer till uttryck i det lilla formatet.

Som Paulus skriver till husförsamlingarna i Korinth:
”När ni samlas har var och en något att ge: en psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett
tungotal och en uttydning” (1 Kor 14:26). Detta bibelord praktiseras bäst i livsnära smågrupper,
”mikro-församlingar” och enkla avskalade församlingar!


Jag vill också uppmuntra dig att delta i församlingsgemenskapen för din egen och för
Guds skull. Vi behöver den var och en!


Tuula Sahlin, pastor