Katastrofhjäp till ukrainska flyktingar

13.03.2022 kl. 08:20

Rrådet för mission inom vår kyrka har beslutat att starta en insamling för Ukraina. Vi skickar pengarna via biskopskontoret i Schweiz som koordinerar och distribuerar de insamlade medlen. Biskopen och ECOM, som hade möte igår, rekommenderade att använda de kanaler som redan finns. Understödet går till lokalförsamlingarna i Polen, Slovakien och Rumänien som tar emot flyktingar.

Vill du veta mer, hör av dig!