Dags att dra vidare!

24.04.2022 kl. 10:41

Dags att dra vidare!  ”Allting har sin tid” Pred.3:1

Församlingsledningen har signalerat tydligt att de inte önskar ha någon utnämnd pastor i församlingen efter 1.9.2022.  Detta i ett trängt ekonomiskt läge.

Vi upplevde Guds kallelse till Helsingfors och har tjänat staden genom församlingen sedan augusti 2014. Vi är tacksamma framför allt till Gud för Hans trofasthet och hjälp under dessa år. Det har varit många utmaningar och vi har fått lära oss mycket.
Det har varit andlig kamp eftersom Gud vill göra något nytt.
Vi är tacksamma för både till församlingen och till alla olika människor, som Gud har sänt till vår väg. Vi är tacksamma för alla, som har bett för oss och stöttat på olika sätt i arbetet för Guds rike!

Under de senaste åren har flera människor från olika länder och kulturer hittat till gemenskapen och berikat den.

Vi har fått uppleva människors viktiga steg närmare Kristus.

Under vår arbetsperiod avslutades församlingens ålderdomshem, Konkordiahemmet, och en hel våning i fastigheten byggdes om till bostäder, tornet har reparerats osv. Kyrkofastigheten från 1928 behöver hela tiden ses över.

Northwind Church formades till en församling här under åren 2016-2020 då de var Kristuskyrkans hyresgäster.
YWAM (Youth for a mission), en världsvid rörelse som jobbar för att göra och träna lärjungar, flyttade till fd Konkordiahemmets lokaler 2018.
Det har varit uppmuntrande att följa unga människor som brinner för Guds sak lokalt och ut i hela världen.

Allt har sin tid. Nu har vi gjort vårt här och det är dags att tacka och gå vidare. Vid skrivandets stund i april vet vi inte vad det kommer att innebära. Det skulle vara fint att möta dig innan och särskilt när vi har vår sista gudstjänst i kyrkan den 12.6! 

”Gud är trofast och var och en som förtröstar på Honom, kommer aldrig
att bli sviken.” Psalt. 25:3.

Låt oss alltid söka Gud först och förtrösta på Honom!

Guds välsignelse över dig, församlingen och Helsingfors!   

Tuula och Nils-Gustav                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dags att dra vidare!  ”Allting har sin tid” Pred.3:1

 

Församlingsledningen har signalerat tydligt att de inte önskar ha någon utnämnd pastor i församlingen efter 1.9.2022.  Detta i ett trängt ekonomiskt läge.

 

Vi upplevde Guds kallelse till Helsingfors och har tjänat staden genom församlingen sedan augusti 2014. Vi är tacksamma framför allt till Gud för Hans trofasthet och hjälp under dessa år. Det har varit många utmaningar och vi har fått lära oss mycket.
Det har varit andlig kamp eftersom Gud vill göra något nytt.
Vi är tacksamma för både till församlingen och till alla olika människor, som Gud har sänt till vår väg. Vi är tacksamma för alla, som har bett för oss och stöttat på olika sätt i arbetet för Guds rike!

Under de senaste åren har flera människor från olika länder och kulturer hittat till gemenskapen och berikat den.

Vi har fått uppleva människors viktiga steg närmare Kristus.

Under vår arbetsperiod avslutades församlingens ålderdomshem, Konkordiahemmet, och en hel våning i fastigheten byggdes om till bostäder, tornet har reparerats osv. Kyrkofastigheten från 1928 behöver hela tiden ses över.

Northwind Church formades till en församling här under åren 2016-2020 då de var Kristuskyrkans hyresgäster.
YWAM (Youth for a mission), en världsvid rörelse som jobbar för att göra och träna lärjungar, flyttade till fd Konkordiahemmets lokaler 2018.
Det har varit uppmuntrande att följa unga människor som brinner för Guds sak lokalt och ut i hela världen.

 

Allt har sin tid. Nu har vi gjort vårt här och det är dags att tacka och gå vidare. Vid skrivandets stund i april vet vi inte vad det kommer att innebära. Det skulle vara fint att möta dig innan och särskilt när vi har vår sista gudstjänst i kyrkan den 12.6! 

”Gud är trofast och var och en som förtröstar på Honom, kommer aldrig
att bli sviken.” Psalt. 25:3.

Låt oss alltid söka Gud först och förtrösta på Honom!

               

Guds välsignelse över dig, församlingen och Helsingfors!   

Tuula och Nils-Gustav                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dags att dra vidare!  ”Allting har sin tid” Pred.3:1

 

Församlingsledningen har signalerat tydligt att de inte önskar ha någon utnämnd pastor i församlingen efter 1.9.2022.  Detta i ett trängt ekonomiskt läge.

 

Vi upplevde Guds kallelse till Helsingfors och har tjänat staden genom församlingen sedan augusti 2014. Vi är tacksamma framför allt till Gud för Hans trofasthet och hjälp under dessa år. Det har varit många utmaningar och vi har fått lära oss mycket.
Det har varit andlig kamp eftersom Gud vill göra något nytt.
Vi är tacksamma för både till församlingen och till alla olika människor, som Gud har sänt till vår väg. Vi är tacksamma för alla, som har bett för oss och stöttat på olika sätt i arbetet för Guds rike!

Under de senaste åren har flera människor från olika länder och kulturer hittat till gemenskapen och berikat den.

Vi har fått uppleva människors viktiga steg närmare Kristus.

Under vår arbetsperiod avslutades församlingens ålderdomshem, Konkordiahemmet, och en hel våning i fastigheten byggdes om till bostäder, tornet har reparerats osv. Kyrkofastigheten från 1928 behöver hela tiden ses över.

Northwind Church formades till en församling här under åren 2016-2020 då de var Kristuskyrkans hyresgäster.
YWAM (Youth for a mission), en världsvid rörelse som jobbar för att göra och träna lärjungar, flyttade till fd Konkordiahemmets lokaler 2018.
Det har varit uppmuntrande att följa unga människor som brinner för Guds sak lokalt och ut i hela världen.

 

Allt har sin tid. Nu har vi gjort vårt här och det är dags att tacka och gå vidare. Vid skrivandets stund i april vet vi inte vad det kommer att innebära. Det skulle vara fint att möta dig innan och särskilt när vi har vår sista gudstjänst i kyrkan den 12.6! 

”Gud är trofast och var och en som förtröstar på Honom, kommer aldrig
att bli sviken.” Psalt. 25:3.

Låt oss alltid söka Gud först och förtrösta på Honom!

               

Guds välsignelse över dig, församlingen och Helsingfors!   

Tuula och Nils-Gustav                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Församlingsledningen har signalerat tydligt att de inte önskar ha någon utnämnd pastor i församlingen efter 1.9.2022.  Detta i ett trängt ekonomiskt läge.

 

Vi upplevde Guds kallelse till Helsingfors och har tjänat staden genom församlingen sedan augusti 2014. Vi är tacksamma framför allt till Gud för Hans trofasthet och hjälp under dessa år. Det har varit många utmaningar och vi har fått lära oss mycket.
Det har varit andlig kamp eftersom Gud vill göra något nytt.
Vi är tacksamma för både till församlingen och till alla olika människor, som Gud har sänt till vår väg. Vi är tacksamma för alla, som har bett för oss och stöttat på olika sätt i arbetet för Guds rike!

Under de senaste åren har flera människor från olika länder och kulturer hittat till gemenskapen och berikat den.

Vi har fått uppleva människors viktiga steg närmare Kristus.

Under vår arbetsperiod avslutades församlingens ålderdomshem, Konkordiahemmet, och en hel våning i fastigheten byggdes om till bostäder, tornet har reparerats osv. Kyrkofastigheten från 1928 behöver hela tiden ses över.

Northwind Church formades till en församling här under åren 2016-2020 då de var Kristuskyrkans hyresgäster.
YWAM (Youth for a mission), en världsvid rörelse som jobbar för att göra och träna lärjungar, flyttade till fd Konkordiahemmets lokaler 2018.
Det har varit uppmuntrande att följa unga människor som brinner för Guds sak lokalt och ut i hela världen.

 

Allt har sin tid. Nu har vi gjort vårt här och det är dags att tacka och gå vidare. Vid skrivandets stund i april vet vi inte vad det kommer att innebära. Det skulle vara fint att möta dig innan och särskilt när vi har vår sista gudstjänst i kyrkan den 12.6! 

”Gud är trofast och var och en som förtröstar på Honom, kommer aldrig
att bli sviken.” Psalt. 25:3.

Låt oss alltid söka Gud först och förtrösta på Honom!

               

Guds välsignelse över dig, församlingen och Helsingfors!