Sommarkvällar i Kristuskyrkan

20.06.2022 kl. 15:31
När det är dags med ett kyrkbesök i sommar, boka in Sommarkväll i Kristuskyrkan!

I höst fortsätter församlingen sin verksamhet utan någon utnämnd pastor. Det betyder inte att församlingsverksamheten eller arbetet för Guds rike tar en paus här i Kristuskyrkan. Arbetet fortsätter, gudstjänster hålls, nattvard firas, smågrupper samlas, dop, vigslar och begravningar förrättas och personliga möten sker. Förutom Kaikka och Hans Växby finns det en skara församlingsmedlemmar som åtagit sig att sköta olika praktiska och administrativa uppgifter. 

Vi tackar våra pastorer Tuula och Nils-Gustav för de år som de arbetat i församlingen och vi önskar dem lycka till i framtiden. 

Sommarpsalmens ”Den blomstertid nu kommer…” ord är som mest ak-tuella nu med grönskan, blomsterängarna och fågelsången. Låt oss som det står i psalmen stämma upp en glädjesång till Herrens ära! 

Ha en skön sommartid, kom och fira en sommarkväll med oss och väl-kommen till Kristuskyrkan i höst! 

Sonja Nygård, församlingsrådets ordförande 

Sommarkvällar i Kristuskyrkan 

I juli och augusti är kyrkan öppen varannan söndag kväll kl. 18 för en spe-ciell form av gudstjänst som vi beskriver som ”Något att lyssna till och tänka på”. I förgrunden är den musik som kommer bakifrån, nämligen från orgelläktaren, och ger oss tillfälle att leda tankarna till förgrunden, nämli-gen den segrande Kristus (Christus Victor) på korset. Luut Klaver står för orgelmusiken och några av församlingens andra ledare erbjuder tanke-material.

Söndag 26.6. 18.00 Sommarkväll i Kristuskyrkan Något att sjunga om och tänka på. Pianomusik av Silja Han. Kaikka och Hans Växby

Söndag 10.7 18.00 Sommarkväll i Kristuskyrkan Något att lyssna till och tänka på. Luut Klaver, Sonja Nygård och Pikkis Sederlöf

Söndag 24.7 18.00 Sommarkväll i Kristuskyrkan Bachs Lilla orgelbok III: Från pingst till evigheten. Orgelkonsert med Luut Klaver

Söndag 7.8 18.00 Sommarkväll i Kristuskyrkan Något att lyssna till och tänka på. Luut Klaver, Juha Kajander och Pikkis Sederlöf

Torsdag 18.8 Konstens natt i Kristuskyrkan   19.00 och 21.00 Konsert med Pro Christo och Kören Pro Christo och blåsare från Töölö Brass. Musik av Palestrina, Purcell, Pärt och The Police.

Söndag 21.8 18.00 Sommarkväll i Kristuskyrkan Något att lyssna till och tänka på. Luut Klaver och Rita & Jerry von Konow

Söndag 28.8 11.00 Gudstjänst. Kaikka & Hans Växby, Luut Klaver

Söndag 4.9 11.00 Kyrkfest. Samling inför ett nytt verksamhetsår. Pro Christo och församlingens ledare och medarbetare