Program

08.02.2023 kl. 10:12
Också i februari och mars 2023 är du hjärtligt välkommen till Kristuskyrkan. Lägg märke till att gudstjänsttiderna växlar, varannan söndag kl. 11, varannan kl. 18

Söndag 5.2

11.00 Gudstjänst.

”Ljuset lyser i mörkret.” Kyndels- mässodag och Runebergsdag. Växby, Klaver m.fl. Café och gemen- skap. Kollekt till församlingsplantering.

Måndag 6.2

17.00 Extra församlingskonferens. Lån och pantbrev.

Söndag 12.2

18.00 Söndagskväll i Kristuskyrkan

”Guds ord är en lykta för min fot.” Gideoniterna gästar. Växby, Klaver. Café och gemenskap.

Tisdag 14.2 Vändagen

ART Café Immanuel öppnar i Kristuskyrkan. 13.00-17.00

Söndag 19.2

11.00 Gudstjänst med nattvard Pro Christo sjunger. Växby, Klaver m.fl. Café och gemenskap.

Söndag 26.2

18.00 Söndagskväll i Kristuskyrkan med barnpsykiater Raisa Cacciatore och barnpsykolog Rita Rätsapp, Jerryvon Konow. Café och gemenskap.

 

Fredag 3.3

19.00 Världsböndagen. Gemensamt möte i Betel, Skillnadsgatan 1.

Söndag 5.3

11.00 Gudstjänst med nattvard ”Jag tror. Hjälp min otro!” Växby, Klaver m.fl. Café och gemenskap.

Lördag 11.3

12.00. Soppa och samtal. För- samlingsrådet inbjuder alla till sam- tal om människans sexualitet. An- mälan senast 9.3 till Kaikka Växby 045 600 9097.

Söndag 12.3

18.00 Söndagskväll i Kristuskyrkan

Journalisten Jan-Erik Andelin: ”Kyrkornas plats i samhället”. Sam- tal. Café och gemenskap. Kollekt till missionen i Moçambique.

Söndag 19.3

11.00 Gudstjänst i Betel

Vi firar gudstjänst tillsammans med Helsingfors baptistförsamling, Skillnaden 1.

Söndag 26.3

18.00 Söndagskväll i Kristuskyrkan

”Hon har lämnat ljusa spår.” Pro Christo sjunger. Växby, Klaver. m.fl. Café och gemenskap.

Välkommen till våra smågrupper!

3M—Möte mellan män 7.2, 21.2, 7.3 och 21.3

Riktning 9.2, 23.2, 9.3 och 23.3

Bus-klubben måndagar kl. 14.20

Manuela tisdagar kl. 12 och torsdagar kl. 16