Vårmånaderna

04.05.2023 kl. 16:16
April och maj månader och specialarrangemang. Lägg märke till påsken och Pro Christos vårkonsert

Palmsöndagen 2.4 11.00 Gudstjänst.

Nina Westerback, Växby, Klaver m.fl. Kafé och gemenskap. Kollekt till Metodistkyrkans ungdomsarbete.

 

Skärtorsdagen 6.4 18.00 Getsemanestund

Herrens måltid (=nattvard), Pro Christo, Växby, Klaver.

Långfredagen 7.4 Gudstjänst

Påskdagen 9.4 11.00 Gudstjänst i Grankulla

Gemensam gudstjänst med metodistförsamlingarna i Ingå och Grankulla och baptistförsamlingen i Helsingfors. Predikan av Jani Edström. Taborkyrkans kör sjunger. Monica Lundgren och Luut Klaver.

Söndag 16.4 18.00 Söndagskväll i Kristuskyrkan

Orgelkonsert

Söndag 23.4 11.00 Gudstjänst

Växby, Klaver m.fl. Herrens måltid (=nattvard). Kafé och gemenskap.

Söndag 30.4 11.00. Gudstjänst

Växby, Klaver m.fl. Kafé och gemenskap.

Söndag 7.5 16.00 (Obs tiden!) Pro Christos vårkonsert

Söndag 14.5 11.00 Gudstjänst

Växby, Klaver m.fl. Herrens måltid (=nattvard). Kafé och gemenskap.

Söndag 21.5 18.00 Söndagskväll i Kristuskyrkan

Litteraturkväll med Lars Strang och Jerry von Konow. Författargäst meddelas senare.

Pingstdagen 28.5 11.00 Gudstjänst

Mayvor Wärn-Rancken, Klaver m.fl. Herrens måltid (=nattvard). Kafé och gemenskap.