Församlingskonferens

27.03.2024 kl. 17:07
Måndag 22.4.2024 kl. 18 i Kristuskyrkan.
Församlingens medlemmar samlas till årsmöte med stadgeenliga ärenden och planering för framtiden.
Medlemmar kan få handlingarna på förhand genom att skriva ett meddelande till sonja.nygard@metodistkyrkan.fi.