Nyhetsblad i december 2021 och januari 2022

03 December 2021 kl. 18.00–30 Januari 2022, 12.30

”Café med ord för dagen” sista gången i år 15.12 och sedan igen onsdagen
12.1 kl. 13-14!
Även smågrupperna tar paus i jultider! Hör närmare med din gruppledare!

”Glada händer” (återbruk etc) samlas i en lokal på Halsuantie 5-7 A,
Gamlas, nära köpcentret Kaari. Tisdagarna kl. 12-18 är kaffepannan varm!
Alla välkomnas särskilt till adventsbasar lördagen 27.11 kl. 10-15, söndagen
28.11 kl. 10-15 och julmarknaden lördagen 4.12 kl. 10-15!
Info: Christina 050-4140087

Tisdagen 14.12.2021
10-årsjubileum för samarbetsavtalet mellan Evangelisk-lutherska
kyrkan i Finland, Suomen metodistikirkko och Finlands svenska metodistkyrka

Kl. 15 Kaffe, 15.30 seminariet: Tyska kyrkans församlingssal, Bernhardsg. 4,
Kyrkornas självförståelse och gemensam mission i Nord-Europa och i Finland.
Kl. 18 Gudstjänst, nattvard: Helsingin metodistikirkko, Rödbergsg.2, biskop
Christian Alsted, ärkebiskop Timo Luoma, församlingens sånggrupp. Samlingarna
streamas. Mera info i kansliet.


December:
Söndagen 5.12, 2.advent
11.00 Taizegudstjänst. Nattvard, Tuula Sahlin, Silja Han. kyrkvärdar Växbys grupp
Torsdagen 9.12 kl. 15-20 Open House i Manuela
Söndagen 12.12, 3.advent
16.00 Julkonsert med Pro Christo och Vox Seniora, Luut Klaver
och Sofia Lindroos.

Måndagen 13.12
14.00 Advent-och Luciakonsert. Helsingfors musikklasserna.
Lördagen 18.12 kl. 15 Wenhao Zhang med vänner, kinesiska sånger och
finska sånger i jultid.
Söndagen 19.12, 4 advent
11.00 Gudstjänst, Nils-Gustav Sahlin, Luut Klaver, kyrkvärdar Sonjas grupp
Torsdagen 24.12, Julafton
15.00 Julbön, Tuula Sahlin, Luut Klaver, sång.
Januari 2022:
Torsdagen 6.1, Trettondagen
15.00 ”Rysk och finsk jul” ryska och finska julsånger, kaffe.
Victoria Alatalo, Andreas Forsberg mfl.
Söndagen 9.1
11.00 Gudstjänst, nattvard. Tuula Sahlin, Luut Klaver. Insamling till mission
Söndagen 16.1 kl. 16.00 Orgelkonsert, Luut Klaver.
Söndagen 23.1 kl. 11 Gudstjänst. Tuula Sahlin, sång med Vox Femina.
Luut Klaver. 
Söndagen 30.1 kl. 11.00 Gudstjänst