Gudstjänst med körsång

22 Maj 2022 kl. 11.00–12.00
Tuula Sahlin predikar, kören Vox Femina sjunger. Luut Klaver spelar. Kaffe.