Gudstjänst med nattvard

05 Juni 2022 kl. 11.00–12.00
Tuula Sahlin predikar. Luut Klaver spelar. Kaffe.